Nezbytná opatrnost i zde

Také při čištění videohlav je třeba dbát velké opatrnosti! Musíme navíc oproti čištění vatovými tyčinkami dávat pozor, abychom se nedotýkali prsty navlhčeného papíru. Jak jsme již uvedli výše, je i potřísnění pokožky látkami typu poppers zdravotně velmi rizikové. Pro jistotu při manipulaci je vhodné použít například jednorázové latexové rukavice, které lze zakoupit za několik korun v každé lékárně. Za ochranu zdraví to stojí!

Kde a jak čistit

Pokud používáme k čištění tyto velice těkavé a rychle se odpařující látky, musíme dbát ne to, abychom nepracovali v malém uzavřeném prostoru. Nejlepší je větraná místnost, kde si otevřeme okno, aby chemikálie rychle vyprchala ven. Napomáhá to také ke schnutí ošetřovaných hlav. Neměl by být přítomný další člověk, zejména ne dítě!