Elektronické cigarety

Někteří z vás si život bez pravidelné dávky nikotinu nedovedou představit. Kouříte pro to, abyste se uklidnili, neboť je známo, že nikotin rozšiřuje cévy a tím pádem dokáže navodit pocit větší pohody a klidu. Bylo by však dobré uvážit, zda není lepší ponechat si sice možnost pravidelné dávky nikotinu, ale s mnohem menším rizikem poškození svého zdraví. Už opravdu nastal čas na elektronické cigarety od nás.

Elektronické cigarety vám pomohou i při vašem silně zakořeněném zvyku, kterým je například to, že musíte při určité práci držet v ruce cigaretu a přitom kouřit. Proč tedy nevzít do ruky místo klasické cigarety cigaretu elektronickou?

Nevzdávejte se svých zvyků

Není třeba, abyste se násilím vzdávali svých zakořeněných rituálů a zvyků a způsobova-li si trauma. Elektronické cigarety toto vše řeší za vás.